Papi viselet

Információk

Leírás

A templomi alkalmazottak száma az építmény méreteitől függött, ez pedig a benne lakozó isten rangjától és a város nagyságától. Az egyiptomi történelem folyamán a papi testület zöme laikus papokból állt. A legtöbb papnak alig volt köze a kultikus szertartáshoz, mivel ez a rangosabb papok feladata volt. A szolgálati rend a papokat négyes csoportokba osztotta. A csoportok egy hónapon keresztül látták el templomi kötelezettségeiket, azután
visszatértek a világi életbe; így évente összesen három hónapot dolgoztak a templom falai között. A rituális tisztaság alapkövetelményének azonban minden beosztottnak meg kellett felelnie. A templomi szolgálat teendőiből fakadóan az alacsonyabb rangú papok viselete semmiben nem különbözött a közemberekétől, csupán fejüket és arcukat simára borotválták. A papi rituálét ellátó fáraót és főpapokat ábrázolták leopárdbőr köntösben.