Ókori egyiptomi otthon építészet

Korkép

Információk

Leírás

Az ókori egyiptomi lakóház kialakítását a sírépítő munkások településein feltárt alaprajzok, valamint a sírkamra festmények és szövegek alapján rekonstruálták. Az óbirodalomi fáraók sírépítőinek otthonát nyomortanyák vályogviskóinak rendetlen összevisszasága képezte. A későbbi korokból számottevőbb régészeti leletanyaggal és írott feljegyzéssel Káhun, Deir el Medine és Tell el Amarna szolgált. Káhun városát négyzethálós alaprajz szerint tervezték. 220 kis lakóházat és 9-10 terjedelmes városi villát  (hozzá tartozó kerttel, magtárakkal) tártak fel. A Királyok Völgyében dolgozó munkások falva a sivatag egy szélvédett, árnyas helyén található. A telepet egy keskeny, fedett utcácska keleti és nyugati félre osztotta. Hetvenegynehány háza mind egyforma elrendezésű. Az épületek 5-6 m szélesek voltak, négy egymás után sorjázó helyiséggel. A lapos tetőre lépcső vezetett fel, ezzel növelve az életteret. Gyakran vájtak pincét a sziklába a romlékony élelem tárolására. A ma Tell el Amarnaként ismert telep a sivatagban épült, mintegy 1,5 km-re a várostól. A város zárófalai 73 egyforma lakóházat és egy nagyobb épületet zártak körbe. Egy vastag belső fal két részre tagolta a települést, amelyhez kápolnák, raktárak, ólak is tartoztak. A sírmunkások otthona a szokásos építőanyagból, vályogtéglából vagy habarccsal rögzített, durván kinagyolt mészkőből épült. Néhány építészeti elemet, kőből faragtak, például az ajtónyílást. Az előkelő megbízók városi villái égetett téglából épültek. A többszintes, teraszos lakóházak belseje gazdag, színes kiképzésű.