Ókori Egyiptom Kr. e. 3000. – Kr. e. 30

Egyiptom korkép

Információk

Leírás

Memphisz: fénykorát az óbirodalmi fáraók alatt élte ; főváros és az egyik legfontosabb vallási központ. A VIII. dinasztia uralmának végével hosszú időre elvesztette vezető szerepét, később rövidebb időszakokra volt főváros. Hérodotosz leírása szerint Kr. e. V. században az ősi Egyiptom jelképe volt. A várost a mameluk uralom törölte el a föld színéről. Hanyagságuk miatt a Nílus gátjai átszakadtak és minden áradás vastag iszapréteget rakott az egykori fővárosra, amelynek helyén ma pálmaliget virul. Így Memphisz valódi látnivalója egykori nekropolisza.

Gíza, Szakkara, Dashur: piramismező, Memphisz nekropolisza.

Herakleopolisz: már az Óbirodalom idején nomosz székhely. Fénykora az Első Átmeneti Kor Idejére tehető, amikor a IX. és X. dinasztia fáraói fővárossá emelték. Itt tört az a lázadás, amely csúcspontja az E. Á. K. válságának. A város főistene Harszaphész (a görögök később Heraklésszal azonosítottak, innen az elnevezés), templomának maradványait a XIX. században kezdték el feltárni, amit a közelmúltban fejeztek be. Ahet Aton (El-Amarna): a várost a XVIII. dinasztiabeli Ehnaton fáraó ( IV. Amenhotep) alapította a Napkorong, Aton tiszteletére, akinek kultuszát igyekezett kizárólagossá tenni. Az új főváros helykiválasztásában valószínű szerepet játszott a földrajzi adottság; a két sziklafal között felkelő Nap látványa fényhegyre hasonlított, innen a város elnevezése, Aton fényhegye. Ehnaton halála és reformjainak kudarca után a királyi udvar elköltözött, majd hamarosan elnéptelenedett. A város alig két évtizedig lehetett lakott, a világ egyik legrövidebb életű fővárosa volt. Abüdosz: a város a Deltából származó Ozirisz kultuszának központja volt. A mítoszok szerint itt temették el Ozirisz fejét, akit a földöntúli élet bírájaként tiszteltek, ezért a halandók az ő sírja közelében akartak nyugodni. Ehhez a kultuszhoz kapcsolódik az uralkodói és a magán álsírok, kenotáfiumok építése (I. Széthi temploma). Kr. e. VI. században még királyi kápolna épült, a hellenisztikus korban azonban már romokban hevert Abüdosz.