Herakleopolisz

Egyiptom korkép

Információk

Leírás

Harszaphész (Herisef) ókori egyiptomi isten. Az egyiptomi nyelveben a kost és a lelket jelentő Szó megegyezik, ezért a kos formában ábrázolt isteneket gyakran tekintették más istenek lelkének. Harszaphészt ezért azonosították Ozirisz és Ré lelkével. Harszaphész kultusza már az I. dinasztia korában kimutatható. Igazán nagy jelentőségre az Első Átmeneti Korban tett szert, amikor városa a birodalom fővárosa lett. Legkorábbi temploma a Középbirodalom korából származik. A templomot az újbirodalmi uralkodó II. Ramszesz kibővíttette. A templom a fáraókor végéig gyarapodott. Az 1903-1904-ben folytatott ásatások során került elő az isten miniatűr szobra.